Aigiri Nandini Stotram Lyrics

Aigiri Nandini Stotram Lyrics ,Devotional Song Lyrics, Hindi Song Lyrics, Bollywood Song Lyrics, Karaoke, Sing Along Track, English Translation

Aigiri Nandini Stotram Lyrics 


ABOUT

Aigiri Nandini Nanditha Medhini' is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur. 'Aigiri Nandini' is addressed to Goddess Mahishasur Mardini. Mahishasur Mardini is the fierce form of Goddess Durga where she is depicted with 10 arms, riding on a lion and carrying weapons.
Language: Sanskrit
Singer: Rajalakshmee Sanjay
Composer: Traditional
Lyrics:  Adi Sankaracharya
Music Producer/Arranger: Sanjay Chandrasekhar
Sound Engineer: Mayur Bakshi
VFX Producer: Shravan Shah
Manager (Rajshri Music): Alisha Baghel
Producer: Rajjat barjatya
Find below Hindi Song Lyrics, Karaoke or Sing Along track, and English translation of the Song

Aigiri Nandini Song Track


Aigiri Nandini Song Karaoke Track

LYRICS

Aigiri Nandini Song English Lyrics


Ayi giri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 1
Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 2
Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 3
Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 4
Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 5
Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 6
Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 7
Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 8
Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Suthe--- 9
Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 10
Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 11
Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 12
Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 13
Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 14
Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 15
Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 16
Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe---. 17
Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
Yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe---. 18
Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 19
Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe---. 20
Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
Thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,
Durutha pamapakarute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe--- 21

Aigiri Nandini Song Hindi Lyrics


अयि गिरि नन्दिनी नन्दिती मेदिनि, विश्व विनोदिनी नन्दिनुते।
गिरिवर विन्ध्यशिरोधिनिवासिनी, विष्णु विलासिनीजिष्णुनुते।।
भगवति हे शितिकण्ठ कुटुम्बिनी, भूरि कुटुम्बिनी भूत कृते।
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।

अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय, वासिनी वासिनी वासरते।

शिखर शिरोमणी तुंग हिमालय, श्रृंगनिजालय मध्यगते।।
मधुमधुरे मधुरे मधुरे, मधुकैटभ भंजनि रासरते।
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।

सुर वर वर्षिणी दुर्धरधर्षिणी, दुर्मुखमर्षिणी घोषरते।
दनुजन रोषिणी दुर्मदशोषिणी, भवभयमोचिनी सिन्धुसुते।।
त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी, किल्विषमोचिणी हर्षरते।
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते।
रिपुगजदण्डविदारण खण्ड, पराक्रम चण्ड निपाति मुण्ड मठाधिपते।।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।

अयि सुमन: सुमन: सुमन: सुमन:, सुमनोरम कान्तियुते।
श्रुति रजनी रजनी रजनी, रजनी रजनीकर चारुयुते।।
सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर, भ्रमराधिपते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।

सुरललना प्रतिथे वितथे, वितथेनियमोत्तर नृत्यरते।
धुधुकुट धुंगड़ धुंगड़दायक, दानकूतूहल गानरते।।
धुंकट धुंकट धिद्धिमितिध्वनि, धीर मृदंग निनादरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।

जय जय जाप्यजये जयशब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते।
झिणिझिणिझिणिझिणिझिंकृत नूपुर, झिंजिंत मोहित भूतरते।।

धुनटित नटार्द्धनटी नट नायक, नायक नाटितनुपुरुते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।

महित महाहवमल्लिम तल्लिम, दल्लित वल्लज भल्लरते।
विरचित पल्लिक पुल्लिक मल्लिक, झल्लिकमल्लिक वर्गयुते।।
कृत कृत कुल्ल समुल्लस तारण, तल्लिज वल्लज साललते।

जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।।


यामाता मधुकैटभ प्रमथिनी या महिषोन्मलूनी।
या धूम्रेक्षण चण्डमुण्ड मथिनी या रक्तबीजाशनी।।
शक्ति: शुम्भ निशुम्भ दैत्य दलिनी या सिद्धि लक्ष्मी परा।
सा चण्डी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी।।

।।इति श्रीकालिदास विरचित् कालिक स्तुति।।


Aigiri Nandini Song Lyrics Translationअयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

Ayi giri nandini, nandhitha medhini, Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini, Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini, Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe.   1

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Who makes the whole earth happy,
Who rejoices with this universe,
Who is the daughter of  Nanda,
Who resides on the peak of Vindhyas,
Who plays with Lord Vishnu,
Who has a glittering mien,
Who is praised by other goddesses,
Who is the consort of the lord with the blue neck,
Who has several families,
Who does good to her family.
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

Suravara varshini, durdara darshini, Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini, Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini, Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.        2

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh goddess who showers boons on devas,
Who punishes those who are undisciplined.
Who tolerates ugly faced ogres,
Who enjoys in being happy,
Who looks after the three worlds,
Who pleases lord Shiva,
Who removes effect of sins,
Who rejoices with the holy sound,
Who is angry on the progenies of Dhanu,
Who is angry with the children of Dithi,
Who discourages those with pride,
Who is the daughter of the Ocean,
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

Ayi Jagadambha Madambha , Kadambha, Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya, Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini, Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.   3

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh , mother of the entire world,
Who loves to live in the forest of Kadambha trees,
Who enjoys to smile,
Who lives in the top peak of the great Himalayas
Who is sweeter than honey,
Who keeps the treasures of Madhu and Kaidabha,
Who is the slayer of Kaidabha,
Who enjoys her dancing,
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

Ayi satha kanda, vikanditha runda, Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda , Vidhaarana chanda, Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda, Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.    4

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who breaks the heads of ogres,
In to hundreds of pieces,
Who cuts the trunks of elephants in battle,
Who rides on the valorous lion,
Which tears the heads of elephants to pieces,
Who severs the heads of the generals of the enemy,
With her own arms,
Who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha, Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva, Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi, Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.    5   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who has the strength which never diminishes,
To gain victory over enemies in the battle field,
Who made Pramatha, the attendant of Lord Shiva,
Known for his tricky strategy, as her assistant,
Who took the decision to destroy the asuras,
Who are bad people, with evil thoughts and mind,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

Ayi saranagatha vairi vadhuvara, Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi, Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa , ukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.   6   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who forgives and gives refuge,
To the heroic soldiers of the enemy rank,
Whose wives come seeking refuge for them,
Oh Goddess who is armed with trident ,
Ready to throw on the heads of those,
Who cause great pain to the three worlds,
Oh Goddess who shines likes the hot sun,
And who is aroused by sound of “Dhumi, Dhumi,”
Produced by the beating of drums by the devas,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha, Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha  sonitha bheeja, Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava, Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.   7 

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh, Goddess who blew away hundreds of ogres,
Who had smoking eyes,
With her mere sound of “Hum”
Oh Goddess who is the blood red creeper,
Emanating from the seeds of blood,
Which fell in the battle field,
Oh Goddess who delights in the company of Lord Shiva,
And the ogres Shumbha and Nishumbha,
Who were sacrificed in the battle field,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

Dhanu ranushanga rana kshana sanga, Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga, Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath , Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.    8 

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who decks herself with ornaments,
On her throbbing limbs in the field of battle,
When she gets her bow ready to fight,
Oh Goddess , who killed her enemies,
In the  field of battle with a shining sword,
And the shaking of her golden brown spots,
Oh Goddess , who made the battle ground of the four fold army,
In to a stage of drama with screaming little soldiers,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

Sura-Lalanaa Tatatheyi Tatheyi Krta-Abhinayo-[U]dara Nrtya-Rate
Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-Taala Kutuuhala Gaana-Rate |
Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ninaada-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute  9

You who's praises are sung by people ever eager to praise You with charming words like ‘victory to You’, who captivate even Siva, the Lord of all beings with the clinging sound of Your anklets, who are fond of dancing with Siva in the sport in which He dances as Ardhanareeswara, You who have charming locks of hair, O Daughter of the Mountain, hail unto You, hail unto You.

जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda , Parastuti tatpara vishvanute ,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura, Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka, Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.   10   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose victory is sung,
By the whole universe,
Which is interested in singing her victory,
Oh Goddess who attracts the attention of Lord Shiva,
By the twinkling sound made by her anklets,
While she is engaged in dancing,
Oh Goddess who gets delighted ,
By the dance and drama by versatile actors,
Even while she is half of Lord Shiva’s body,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

Ayi sumana sumana, Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani, Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama, Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.  11

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess of the people with good mind,
Who is greatly gracious to such people,
Oh Goddess who appears very pretty to the good minded,
Oh Goddess with moon like face,
Who is as cool as the moon ,to those in the dark,
Oh Goddess whose face shines in the moon light,
Oh Goddess whose very pretty flower like eyes attracts  the bees ,
Oh Goddess who attracts devotees ,like a flower which attracts bees,
Oh Goddess who attracts her lord like a bee,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

Sahitha maha hava mallama hallika, Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika , Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla  sitharuna, Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe. 12   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess who becomes happy,
In the sport of battle, assisted by warriors,
Oh Goddess who is surrounded by hunters,
Whose hut is surrounded by creepers,
And the tribes of Mallikas, Jillakas and Bhillakas,
Oh Goddess who is as pretty as
The famous fully opened flower,
Oh Goddess , who is as pretty as the creeper,
Full of red tender leaves,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

Avirala ganda kalatha mada medura, Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi, Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa , Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.    13   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , who walks like a royal elephant in rut,
In Whose face there is a copious flow of ichors,
Oh Goddess , who is the daughter of the ocean of milk,
From where the pretty moon also took his birth,
Oh Goddess who is the ornament of the three worlds,
Oh Goddess who is worshipped by the God of love,
Who fills the minds of pretty ladies with desire,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

Kamala dalaamala komala kanthi, Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama, Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala , Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.   14   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose spotless forehead,
Which is of delicate prettiness,
Is like pure and tender lotus leaf,
Oh Goddess who moves like the  spotlessly  pretty swans,
Which Move with delicate steps,
And which is  the epitome of arts,,
Oh Goddess ,Whose tress is surrounded
By bees from bakula trees,
Which normally crowd the tops of lotus flowers,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

Kara murali rava veejitha koojitha, Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha, Ranchitha shaila  nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana, Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.   15   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess with sweet tender thoughts,
Whose sweet enchanting music,
Made through the flute in her hands,
Put the sweet voiced nightingale to shame,
Oh Goddess who stays in pleasant mountain groves,
Which resound with the voice of tribal folks,
Oh Goddess, whose playful stadium,
Is filled with flocks of tribal women,
Who have many qualities similar to her,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

Kati thata peetha dukoola vichithra, Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura , Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha, Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe. 16   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh goddess, who wears yellow silks on her waist,
Which has peculiar brilliance ,
That puts the moon to shame,
Oh goddess, whose toe nails shine like the moon,
 Because of the reflection of the light,
From the crowns of Gods and asuras who bow at her feet,
Oh Goddess whose breasts which challenge,
The forehead of elephants and the peaks of golden mountains,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika, Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka, Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi, Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.  17   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess , whose splendour ,
Defeats the Sun with his thousand rays
Oh Goddess , who is saluted by the Sun,
Who has thousands of rays,
Oh Goddess who was praised,
By Tharakasura after his defeat,
In the war between him and your son,
Oh Goddess who was pleased with King Suratha,
And the rich merchant called Samadhi,
Who entered in to Samadhi,
And who prayed for endless Samadhi,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi, yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya, Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi, Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.  18   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Oh Goddess, in whom mercy lives,
And who is auspiciousness itself,
He who worships thine lotus feet,
Daily without fail,
Would for sure be endowed with wealth,
By that Goddess who lives on lotus,
And if I consider thine feet as only refuge,
Is there anything that I will not get,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

Kanakala sathkala sindhu jalairanu, Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na  Shachi kucha kumbha, Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani, Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.  19   

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
He who sprinkles the water of the ocean,
Taken in a golden pot , on your play ground,
Oh Goddess will get the same pleasure ,
Like the Indra in heaven, when he fondles,
The pot like breasts of his wife Suchi,
So I take refuge in thine feet Oh Goddess,
Which is also place where Shiva resides,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam, Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi, Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane, Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.  20 

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
He who keeps thine face adorned by moon,
In his thought would never face rejection,
By the bevy of pretty beauties with moon like face,
In the celestial Indra’s court,
And so oh Goddess who is held in esteem by Shiva,
I am sure you would not reject my wishes,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

Ayi mai deena dayalu  thaya krupayaiva,  Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi, thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha, durutha pamapakarute
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapardini, shaila Suthe.   21 

Victory and victory to you,
Oh darling daughter of the mountain,
Please shower some mercy on me,
As you are most merciful on the oppressed.
Oh  mother of the universe ,be pleased,
To give me the independence ,
To consider you as my mother
And do not  reject my prayer even if it is improper,
But be pleased to drive away all my sorrows,
Oh Goddess who has captivating braided hair,
Who is the daughter of a mountain.
And who is the slayer of Mahishasura.

Jai Maa Durga !!
Useful Shorcuts :

Singers :

-- "Thanks for Reading" --Tags :-
Hindi Song Lyrics
Bollywood Song Lyrics
Karaoke
Sing Along Track
English Translation
Karaoke hindi songs
hindi lyrics
love song lyrics hindi
hindi bhajan lyrics
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.